Oplaten vlieger met 1 lijn

Hits: 14696

Respecteer de wettelijke regels (summiere samenvatting: vliegerlijn niet langer dan 125 meter, niet boven 100 meter vliegeren, niet binnen 3 km van een vliegveld vliegeren).

Zoek een vlak stuk grond waar de wind vrij spel heeft, ver van hoogspanningskabels, bovenleidingen van spoorwegen of trams, vliegvelden, autowegen, gebouwen, bomen of andere obstakels. Vlieger niet als je onweer hoort rommelen.

Bevestig de vliegerlijn aan de toomring of lus. Ga met je rug in de wind staan, houd de vliegerlijn dicht bij de toomring of het toornlusje vast. De staart ligt tegen de wind in over de grond, dus vanaf de vlieger naar je toe!

Zodra er wind is laatje de lijn een klein stukje door je hand glijden (al dan niet met een handschoen aan) en let scherp op het gedrag van de vlieger.
Gaat hij zonder al te wilde slingeringen omhoog dan is voorlopig alles in orde. Vieren zolang de vlieger trekt, regelmatig de lijn even niet laten vieren of zelfs inhalen als de vlieger daalt.
Blijft hij, ook in windvlagen, achterover hangen zonder te stijgen, zet dan de toomring of toomlus iets hoger.
Stijgt hij bij matige wind vlot boven je hoofd om zich vervolgens omlaag te laten trekken, zet dan de toomring of toomlus iets lager. Een te hoog of te laag toompunt kan ook zijwaartse afwijkingen veroorzaken.

Zit de toomring of de toomlus goed maar de vlieger blijft (heftig) slingeren of zelfs ronddraaien, maak dan de staart langer of effectiever. Plastic stuntvliegerstaarten zijn niet effectief, een franjestaart daarentegen heeft wel een groot nuttig effect. In geen geval de staart zwaarder maken!

Lees ook: