Oplaten vlieger met 2 lijnen.

Hits: 4360

Zoek een vlak stuk grond waar de wind vrij spel heeft, ver van hoogspanningskabels, bovenleidingen van spoorwegen of trams, vliegvelden, autowegen, gebouwen, bomen of andere obstakels.

Vlieger niet als je onweer hoort rommelen.
 
Respecteer de wettelijke regels (summiere samenvatting: vliegerlijn niet langer dan 125 meter, niet boven 100 meter vliegeren, niet binnen 3 km van een vliegveld vliegeren).

Oplaten met hulp

Bevestig de vliegerlijnen aan de toomring of lus. Laat een helper de vlieger rechtop vasthouden en rol de beide lijnen tegen de wind in af. Zorg dat ze allebei even lang zijn. (draadlengte kan variëren tussen de 25 en 50 meter).  Waarna de helper de vlieger een klein zetje omhoog geeft.

Oplaten zonder hulp.

Laat de vlieger achterover tegen een paaltje, struik of iets dergelijks leunen

Loop vervolgens terug naar de handgrepen. Altijd met de rug in de wind staan!!!

Neem de handgrepen in de hand. Controleer of ze niet gekruist zijn. En trek de lijnen voorzichtig strak. (let wel op dat de vlieger niet voorover valt).

Lees ook: