Vliegeren in Thailand

Hits: 1049

Vliegeren is de meest populaire sport in deze tijd in Thailand. Het grootste en bekendste vliegerfestival van Thailand wordt altijd om de 2 jaar gehouden in Bangkok.                         

Bij het klaarmaken van de velden in de lente wordt het vliegerfeest gevierd. De boeren doen mee met vliegerwedstrijden. De prachtige vliegers kun je verdelen in vrouwelijke en mannelijke vliegers. Het doel is om een andere vlieger op eigen gebied naar de grond te brengen. De mannelijke vliegers, de chula (vijfhoekige-vlieger) heten, zijn groter maar de vrouwelijke, de pakpao (diamantenvorm), zijn uitgevoerd met een lus waarin de vijand verstrikt kan raken. Er zijn soms wel tien mannen nodig om met één chula te vliegeren.

International Kite Vlieger festival

Vliegeren in Azië is meer dan een spelletje. Vliegeren is verbonden met eeuwenoude verhalen over goede en kwade geesten. In Azië is de belangstelling voor het oplaten van vliegers heel groot. Jaarlijks neemt het aantal vliegerfestivals toe. Op zo'n festival wordt de ziel van Azië zichtbaar. Vliegers in allerlei vormen, van ruim tien meter lange slangen tot slechts een meter lange draken. Op een vliegerfestival zie je ze in alle kleuren, soorten en maten. Van zo ver als de Verenigde Staten komen deelnemers naar Bangkok om hun vaardigheden in het vliegeren te tonen en deel te nemen aan "gevechten" tussen de enorme Chula- en de zeer kleine pakpao- vliegers. De Thai Kite Heritage Group organiseert deze internationale gebeurtenis om de twee jaar op het poloveld voor het koninklijk paleis. Gigantische vliegers van over de hele wereld worden hier opgelaten in de warme luchtstromen terwijl de zon glinstert op de gouden torens op de achtergrond.

 

Pakpao lijn, toom en staart

 

Pakpao & Chula