Over China (geschiedenis)

Hits: 822

De eerste geschreven bron over vliegers kan teruggevonden worden in de legende van Generaal Han Hsin die teruggaat tot 200 jaar voor Christus ( maar ver daarvoor bestond de vlieger al).

De generaal gebruikte een vlieger om de afstand te meten tussen zijn troepen en de kasteelmuren, om een tunnel te graven onder de muren door.

Maar zelfs eerder zijn er al legendes terig te vinden over het ontstaan van de vlieger. Een Chinese boer maakte een touw aan zijn hoed vast om er voor te zorgen dat deze niet wegwaaide. In een andere legende, maakte iemand genaamd Mo Tza vogel-achtige dingen en probeerde hij ze te laten vliegen.

De meeste van deze eerste vliegers waren rechthoekig van vorm en gemaakt van bamboe, houten stokken en stof, en werden vaak gebruikt voor militaire doeleinden. In het begin van de Han-dynastie (202 voor Christus), werd het papier uitgevonden. Niet veel later werd dit materiaal gebruikt als een soort zeil. Hierdoor werd de vlieger beschikbaar voor een groter publiek. Niet snel daarna verloor het zijn rechthoekige vorm.

Rond dezelfde tijd werd de vlieger voor het eerst gebruikt in de godsdienst. In de Sung-dynastie werden zij ook gebruikt voor vermaak en ceremonies, net als tegenwoordig nog. Elke 9de dag van de 9de maand is het nog steeds "vliegerdag". Vliegeren wordt gezien als een gezonde manier van vrijetijdsbesteding. In het bijzonder voor kinderen, omdat de overtollige warmte dan via de mond het lichaam kan verlaten(...). Behalve voor ontspanning, werd de vlieger ook gebruikt om misdadigers te straffen door ze eraan vast te binden. Als hij de "tocht" overleefde, was hij een vrij man. Ook werden zij gebruikt om de boze geesten te verjagen door er luchtharpen en bamboe hamers aan vast te maken.