Over Japan (geschiedenis)

Hits: 1002

Rondom het jaar 600 werden Japanse monniken uitgezonden naar China, om daar de cultuur en het leven te bestuderen. Op deze manier is ook het karakterschrift in Japan terecht gekomen.

Welke later door de Japanners is vereenvoudigd. En ook is op deze manier de vliegercultuur in Japan terecht gekomen  

In 1655 ontstonden door politieke omstandigheden de eerste vliegerwinkels, vliegerbouwer was een beroep geworden, voor de winkels aan de westkust werden veelal vliegers opgehangen als een soort van uithangbord, door de vele toomlijnen welke deze vliegers bezaten, werd de vlieger Tako-no-tako genoemd, welke kortweg kan worden vertaald als: ”octopus die geen octopus is”)     

Vliegers waren erg populair in de Edo-periode. Zelfs de mensen onder de klasse van Samurais mochten vliegeren. Het werd zelfs zo populair, dat er maatregelen werden genomen door de regering in Edo (Tokyo), omdat de

mensen onzorgvuldig gingen werken. Deze maatregelen hadden echter weinig succes. In het district Keto werden veel muzikale vliegers gemaakt. Zij vlogen langs de heiligdommen om hen te beschermen tegen boze geesten. De priesters interpreteerden de bewegingen van de vliegers om de oogst te voorspellen. Ook werden zij gebruikt om het weer te voorspellen, iets wat de vissers in het Tohoku district nog steeds doen.

De beschilderingen op het doek hadden vaak een betekenis, bijvoorbeeld om aan een god een gezond kind te vragen, of om lang te leven. De typen vliegers waren zo divers, dat je een regio kon herkennen aan de vliegers.

Volgens Tadao Saito is de Wan Wan vlieger de grootste in Japan. Hij bestaat uit 2500 stukken papier, heeft een diameter van 60 meter en weegt 850 kilogram. Hij heeft een enorme staart van scheepstouw en zware ankers moeten hem aan de grond houden. Hij is gemaakt op het eiland Tokoshima, uit de kust van Shikoku. Tot aan de tweede wereldoorlog werd hij elke maand Mei gevlogen.

Tijdens de oorlog was het verboden om met zulke vliegers te vliegen, omdat ze hetzelfde geluid maken als een bommenwerper tijdens een aanval. Dit geluid werd veroorzaakt door de "hummers" die aan de vlieger waren vastgemaakt.

De Japanners bouwden ook een speciale gevechtsvlieger. Het was de Nagasaki "hata" (hata betekent vlag). Deze vlieger had de kleuren van de Nederlandse vlag, omdat Nagasaki veel met Nederland handelde.