Herkomst van de vlieger

Hits: 1164

De eerste geschreven bron over vliegers kan teruggevonden worden in de legende van Generaal Han Hsin die terug gaat tot 200 jaar voor Christus ( maar ver daarvoor bestond de vlieger al).

De generaal gebruikte een vlieger om de afstand te meten tussen zijn troepen en de kasteelmuren, om een tunnel te graven onder de muren door.

Maar zelfs eerder zijn er al legendes terug te vinden over het ontstaan van de vlieger. Een Chinese boer maakte een touw aan zijn hoed vast om er voor te zorgen dat deze niet wegwaaide. In een andere legende, maakte iemand genaamd Mo Tza vogel-achtige dingen en probeerde hij ze te laten vliegen.

De meeste van deze eerste vliegers waren rechthoekig van vorm en gemaakt van bamboe, houten stokken en stof, en werden vaak gebruikt voor militaire doeleinden. In het begin van de Han-dynastie (202 voor Christus), werd het papier uitgevonden. Niet veel later werd dit materiaal gebruikt als een soort zeil. Hierdoor werd de vlieger beschikbaar voor een groter publiek. Niet snel daarna verloor het zijn rechthoekige vorm.

Rond dezelfde tijd werd de vlieger voor het eerst gebruikt in de godsdienst. In de Sung-dynastie werden zij ook gebruikt voor vermaak en ceremonies, net als tegenwoordig nog. Elke 9de dag van de 9de maand is het nog steeds "vliegerdag". Vliegeren wordt gezien als een gezonde manier van vrijetijdsbesteding.

In het bijzonder voor kinderen, omdat de overtollige warmte dan via de mond het lichaam kan verlaten (...). Behalve voor ontspanning, werd de vlieger ook gebruikt om misdadigers te straffen door ze eraan vast te binden. Als hij de "tocht" overleefde, was hij een vrij man. Ook werden zij gebruikt om de boze geesten te verjagen door er luchtharpen en bamboe hamers aan vast te maken.

Maar er zijn tegenwoordig ook aanwijzingen dat daar reeds 600 jaar voor Christus eerder de vlieger is uitgevonden. Dit heeft alles te maken met het feit dat in China zijde en bamboe beschikbaar is, de ideale materialen voor een goede vlieger. De eerste vliegers werden onder meer gebruikt om de afstand tot een muur te kunnen meten. Door gebruik te maken van deze techniek konden militairen in Japan zelfs een oorlog winnen. Via Japan, Indo-China en het Midden-Oosten en met de hulp van de oude Romeinen, die gebruik maakten van windzakken in de vorm van draken, belandt de vlieger onder andere dankzij Marco Polo rond de tijd van de Middeleeuwen in West-Europa.

De eerste afbeelding van de traditionele kruisvlieger dateert van 1618 en is gemaakt in Middelburg. Sindsdien is de vlieger niet meer weg te denken en is op diverse afbeeldingen uit West-Europese landen te zien, met name als speelgoed. In 1749 wordt een vlieger voor het eerst door volwassenen gebruikt voor het doen van meteorologische waarnemingen. Kort daarna toont Benjamin Franklin met zijn 'elektrische' vlieger aan dat onweer een elektrisch verschijnsel is. In de 19e eeuw zijn allerlei voorbeelden bekend van vliegers die koetsen of boten moeten voorttrekken en er is zelfs een plan geweest om met vliegers drenkelingen te redden.

Rond 1900 komt men erachter dat vliegers krachtig genoeg zijn om mensen in de lucht te kunnen hijsen, waarmee het 'man-lifting' wordt geïntroduceerd. Net als bij de eerste vliegers in China werden vliegers toen voor militaire doeleinden ingezet. Zo maakte de Amerikaanse cowboy en 'Buffalo Bill lookalike' Samuel Cody voor de Engelse marine grote vliegers, die vanaf boten werden opgelaten. Deze modellen zijn tot in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om boven Londen ter afschrikking van de Duitse vliegtuigen te dienen.

Dit 'man-lifting' smaakte naar meer en op allerlei plekken op de wereld werd geëxperimenteerd met vliegers die zelfstandig konden vliegen, waarna in 1903 door de gebroeders Wright het vliegtuig werd uitgevonden. Andere beroemde namen van vliegeraars uit deze periode zijn Peter Powell en Alexander Graham Bell. In de 20e eeuw is er een grote variëteit ontstaan in modellen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt door Rogallo geëxperimenteerd met flexibele vliegers en Peter Powell komt in de jaren 70 met een bestuurbare kruisvlieger.