Vliegers in Europa

Hits: 887

De vliegers die uit China kwamen vonden hun weg door zuidelijk Azië naar India en door Arabië. Van hieruit was het nog maar een korte reis om Europa te bereiken.

Maar het is mogelijk dat de wimpelvormige Europese vliegers uit de 14de en 15de eeuw hun vorm hebben gekregen van de banieren en vlaggen uit die tijd. In 105 na Christus droegen de Romeinse ruiters versierde windvanen in de vorm van draken. Draken waren poulair in zowel Azië als Europa. Soms maakten ze vuur in de bek van de draak om de vlieger te laten opstijgen.

De eerste afbeelding van een Europese vlieger kan gevonden worden in "De Nobilitatibus", geschreven in 1346 door Walter Milemetes. In deze tijd werden de windvanen platter van vorm. In Konrads Keyser's "Belfortis" uit 1405 is een afbeelding te zien van de eerste platte wimpelvlieger. Een latere beschrijving van dit type vlieger is te vinden in een boek uit Wenen over vuurwerk, en een complete instructie hoe een vlieger te bouwen en te vliegen.

De vliegers met een ruit- of peervorm maakten hun entree in de 16de en 17de eeuw, als gevolg van de handel met het Oosten. Door deze vlieger verdween de wimpelvlieger totaal van het toneel. Dit type vlieger kan nog steeds gevonden worden in Europa.

De Europese cultuur werd in die tijd helemaal niet beïnlvoed door vliegers. Het waren gewoon een soort curiositeiten. Dit verklaart ook waarom vliegers bijna nooit zijn afgebeeld in boeken. Een van de zeldzame boeken waarin zij voorkomen is "Magiae Naturalis" van Giovanni Buttista della Porta uit 1589. In dit boek wordt een vlieger beschreven die lijkt op de rechthoekige Chinese vliegers die gebruikt werden om vuurwerk af te steken. De eerste afbeelding van een oriëntaalse vlieger wordt gevonden in het boek "Alcibiadis" van Jacob Cat uit 1618. In dit boek staat ook dat vliegers gezien worden als speelgoed voor kinderen. Behalve als speelgoed werden vliegers toen ook gebruik om vuurwerk af te steken.

Een vlieger volgens het ontwerp van Bell Tot 1804 werd de vlieger voornamelijk gezien als speelgoed, en niet als een middel om mensen mee de lucht in te krijgen. In die tijd maakte Sir George Cayley een model van een glider en schreef hij de theoretische dynamiek van het vliegen. Met hem waren er mensen als Samuel Langley, Lawrence Hargrave, Alexander Graham Bell (van de telefoon) en de gebroeders Wright, die allen hun bedrijge leverden aan de ontwikkeling van het vliegtuig. In fiete zijn vliegtuigen niet meer dan vliegers die worden aangedreven door een motor!

In de 18de en 19de eeuw werden vliegers gebruikt als vervoermiddel en voor onderzoek. George Pocock gebruikte in 1822 vliegers om een buggy voort te trekken, met een snelheid van 20 mijl per uur.

Alexander Wilson was de eerste om grootschalig met vliegers te experimenteren. Door thermometers aan zes vliegers (aan 1 lijn) vast te maken en deze te laten opstijgen tot 3000 voet (900 meter), ontdekte hij dat de temperatuur afneemt naarmate je hoger in de atmosfeer komt.

Benjamin Franklin ontdekte electriciteit in 1752 door in een experiment een vlieger door een onweersstorm te laten vliegen. Dit kostte hem bijna zijn leven, dus "do not try this at home...." Gelijktijdig ontdekte ook de Romas electriciteit met behulp van een vlieger.

William A. Eddy maakte een nieuw ontwerp op basis van de Malaya vlieger, die nu naar hem vernoemd is (de Eddy). Hij deed dit omdat hij een stabiele vlieger nodig had om camera's en andere zware lading op te laten stijgen.

Kapitein B.F.S en Samuel Franklin Codey gebruikten vliegers om mensen op te laten stijgen voor observaties. De laatste schreef ook instrukties hoe je vliegers kunt gebruiken als een soort observatiepost.

Kapitein George Nares (1760) en C. Jobert ontwierpen vliegers als reddingsmiddel op zee, door reddingslijnen te vervoeren.

In oorlogstijd werden vliegers gebruikt voor observaties, om de vijand te bombarderen en om boodschappen over te brengen. Ook in de tweede wereldoorlog werden ze nog gebruikt voor doelwitoefening door de Amirikaanse marine, en om vliegtuigen ervan te weerhouden om laag te vliegen.