10 Gouden gedragsregels

Hits: 2020

Iedereen die gaat vliegeren zou de 10 gouden gedragsregels moeten kennen. En die ook in acht nemen. Als je deze regels toepast, dan zal het vliegeren een stuk plezierig zijn.

Niet alleen voor jouw maar ook voor de mensen die staan te kijken. Helaas zie ik nog altijd dat er "vliegeraars" zijn die er maar een zooitje van maken. Even leuk een dagje vliegeren, moet ook een leuk dagje blijven. En ga je naar huis ruim dan de rommel op, kijk ook of er geen stukken lijn achterblijven. 

De 10 gouden gedragsregels zijn:

  1. Zorg dat je omstanders nooit in gevaar brengt. Stuur je vlieger omhoog en houd je vlieger en lijnen daar totdat de voorbijgangers weg zijn. Laat kijkers altijd achter je staan, maar zorg dat je ook ruimte hebt om naar achteren te kunnen lopen als de wind wegvalt. Gebruik bij voorkeur geen kevlar-lijnen. De veiligheid van het publiek is jouw verantwoordelijkheid.
  2. Voorkom te allen tijde schade aan je omgeving. Vlieger dus niet in de buurt van aanvliegroutes van vliegtuigen, fietspaden of wegen voor auto's, hoogspanningsmasten, nabij dieren of in kwetsbare natuurgebieden. Laat geen gebroken stokken of lijnen in de natuur achter.
  3. Voorkom hinder en overlast. Gedraag je als een "gentleman" naar het publiek en andere vliegeraars en realiseer je dat vliegers soms hinder of overlast kunnen veroorzaken. Kies dus bij voorkeur een rustige plek uit om te gaan vliegeren - dus niet een strandopgang - en let op het geluidsniveau van je vlieger.
  4. Zorg voor een goed onderhouden uitrusting. Gebruik voor je eigen en andermans veiligheid goed materiaal en zorg dat het goed onderhouden is. Vlieger dus niet met een vlieger die op het punt staat kapot te gaan (beschadigde stokken of versleten (toom)lijnen). 
  5. Geef elkaar de ruimte en geef raad en advies. Zoek dus een plek waar je anderen niet in de weg zit op een vliegerstek en geef zonodig hulp, raad en advies aan een beginner/mede-vliegeraar. Een tip: probeer te gaan teamvliegeren als er onvoldoende ruimte is voor iedereen!
  6. Let in het bijzonder op met krachtvliegeren. Vergis je niet in de kracht die vliegers kunnen veroorzaken. Koppel jezelf nooit geheel vast aan een harnas en zorg dat je je vlieger in een noodsituatie kan laten gaan. Springen met behulp van een vlieger is voor beginners sterk af te raden en zelfs voor gevorderden gevaarlijk. Neem de tijd om te leren en ervaring op te doen. Doe nooit aan het zogenaamde "manliften". 
  7. Let op de bestaande vlieger-verboden. Vergewis je voordat je een vliegerstek uitkiest van de plaatselijke verordeningen en regels en volg aanwijzingen van het bevoegd gezag op.
  8. Vlieger nooit in onweer. Vliegeren in onweer kan fataal zijn, stop dus op tijd.
  9. Verleen hulp in geval van nood. Iedereen is verplicht om bij een ongelukje of ongeval hulp te verlenen. Wie getuige is van, of betrokken is bij een ongeluk, moet zich bekend maken. (Wettelijke verplichting volgens Wetboek van Strafrecht).
  10. Pas deze regels in de praktijk toe en draag ze aan anderen over. Het kan zijn dat iemand de regels niet kent; vertel ze dan en leg ze uit. En, als je zo ervaren en goed bent in vliegeren dat je denkt dat je bovenstaande regels kunt negeren, stop dan met vliegeren!