De Wetgeving, Vliegeren

Hits: 2286

Vliegeren mag je niet overal. Het vliegeren is in Nederland wettelijk vastgelegd. Hier onder staan een aantal belangrijke regels die je tegen komt als je gaat vliegeren.

En waar iedere vliegeraar zich aan te houden heeft. (artikel 429, vijfde lid, Sr)

Houdt afstand van:

Vliegvelden (minimaal 6 km)
Spoorlijnen en autowegen (minimaal 500 mtr)
Hoogspannings leidingen (minimaal 500 mtr) (Wetboek van Strafrecht, artikel 429, vijfde lid, Sr)

Hoogte:

Het is niet toegestaan om boven de 100 m met de vlieger te vliegeren (Dit verbod is ontstaan nadat een reusachtige vlieger een hoogte bereikte van bijna 4 kilometer).
Laat je ook op de hoogte brengen van de plaatselijke verordeningen en regels en volg aanwijzingen van het bevoegd gezag op.  Met name in de kustgebieden.

Meer artikelen