Texel, "sportief strand" (vliegerspots)

Hits: 1038

Locatie: Texel

Provincie: Noord Holland

Ingezonden door: Mark Broer

Sommige sporten zijn alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen stukken strand. Dit is om overlast voor andere bezoekers te voorkomen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • vliegeren met vliegers die bestuurbaar zijn door twee of meer stuurlijnen;
  • varen met een door een vlieger voortbewogen (zeil)plank (kitesurfen);
  • op het strand rijden met een voertuig of wagen die is voorzien van een zeil of een doek om het daarmee te laten voortbewegen (strandzeilen, blokarten).

Dit is toegestaan op de strandgedeelten die zijn aangewezen als "sportief strand":

  • tussen de raaipalen 17.60 en 19.99 en
  • tussen de raaipalen 28.20 en 32, met uitzondering van 50 meter in een straal langs de harde zeewering rond de vuurtoren,

onder de volgende bepalingen.

  • De locaties mogen worden gebruikt als start- en aanlandingsplaats.
  • Het kitesurfen mag, vanaf de kust gezien, alleen binnen de grenzen van de aangegeven gebieden.
  • De veiligheidsregelementen van de NKV (Nederlandse Kitesurf Vereniging) en de HKA (Hawaiin Kitesurfing Association) moeten worden nageleefd.
  • Aanwijzingen van politie en/of ambtenaren van de gemeente moeten worden opgevolgd.

Voor kitesurfen op een andere locatie aan de Noordzeekust dan de aangewezen locaties kan uitsluitend in incidentele situaties een ontheffing worden verleend (bijvoorbeeld bij een wedstrijd of demonstratie). Deze ontheffing kan schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Dit verzoek dient te worden gemotiveerd.

Kitesurfen op de Waddenzee is niet (meer) toegestaan. Het oorspronkelijke door de gemeente aangewezen gebied bij "Dijksmanshuizen" valt tegenwoordig onder het landelijke kitesurfverbod voor alle binnenwateren. Voor dit gebied is door de Minister van Verkeer en Waterstaat geen vrijstelling of ontheffing verleend. De politie beboet kitesurfers op de Waddenzee.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de hier boven verstrekte informatie

{tab Foto's}

{tab Google maps}

{google_map}texel|width:750|height:400|border:1|border_style:solid|border_color:#000000{/google_map}

{tab Vliegerspots in Zuid-Holland}

{tab Video}

{youtube}VnxH9yTOM1s{/youtube}

{tab Gerelateerd}

 

{tab Aanmelden}

Weet jij een leuke vliegerspot en die wil jij delen met andere vliegerfanaten? Via dit formulier kan je dat aan ons doorgeven en wij plaatsen het op de site.

(het is niet mogelijk om via dit formulier direct met ons in contact te komen. voor vragen, suggesties of overige informatie klik dan hier)

{tab Feedback}

Heeft u aanvullende informatie over dit onderwerp die u wilt delen?
Aarzel niet en laat het ons weten. We horen het graag van u en streven er naar om de informatie die op de website te vinden is vollediger te maken voor onze gasten en leden.

{/tabs}